This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 964220. This website reflects only the author’s view and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.
Søk

Vi har nådd 250 interesserte deltakere som aktivt er med i AI-Mind studien i Norge

Studien finner sted i både Norge, Finland, Italia og Spania, med  totalt 1000 deltakere.

Studien vil bidra til å utvikle og validere to digitale medisinske verktøy som skal gi oss muligheten på et tidlig tidspunkt å undersøke om en person er i risiko for å få demens, basert på kunstig intelligens (KI).

Hold deg informert

Du kan lese og abonnere på det nye kvartalsvise AI Mind-nyhetsbrevet. Ved å abonnere får du en bedre forståelse av prosjektets fremgang og dets potensielle innvirkning på demensforskning.

Klikk her for å gå til nyhetsbrevetKlikk her for å abonnere

Mild kognitiv svekkelse (MCI)

MCI er en tilstand der personen opplever noe utfordinger med hukommelse, konsentrasjon og/eller resonnering, men fortsatt klarer å utføre de fleste av dagliglivets aktiviteter. Disse symptomene er mer fremtredende hos en person med MCI enn ved normal aldring. MCI er ikke det samme som demens; noen mennesker med MCI kan utvikle demens, mens andre kan gå tilbake til normal funksjon eller forbli stabile over tid.

Kunstig intelligens (KI)

KI refererer til dataprogrammer som utfører oppgaver som vanligvis er forbundet med intelligente vesener. Bruken av KI-systemer blir stadig mer vanlig i helsevesenet (f.eks. for å støtte diagnostisering ved å gjøre prediksjoner, anbefalinger eller beslutninger). AI-Mind vil bruke KI til å utvikle modeller som etterligner funksjonene til den menneskelig hjernen for bedre å forstå MCI og lage verktøy for å forutsi ens risiko for å utvikle demens.

Data 

All informasjon som er samlet inn fra deltakerne i løpet av AI-Mind-studien vil være konfidensiell, kryptert og vil ikke brukes til andre formål enn AI-Mind-prosjektet.

Se vår korte video for å lære mer om studien

Les videoen her

Tar du vare på hjernens helse?

Møt Maria. Maria er i 60 -årene og jobber med administrasjon.

Legen fortalte henne nylig at hun har en tilstand som heter mild kognitiv svikt.

Dette er ikke det samme som demens, men noen mennesker med denne tilstanden kan ha høyere risiko for å utvikle demens i fremtiden. Anne har tenkt på å kanskje delta i et forskningsprosjekt om hjernen.

Leger mangler passende verktøy for bedre å forstå menneskers sannsynlighet for å utvikle demens. Nå er det imidlertid satt i gang et nytt europeisk forskningsprosjekt kalt AI-Mind som kan endre dette i fremtiden. Målet med AI-Mind er å utvikle smarte diagnostiske verktøy for å forutsi, på et tidlig stadium, hvem som er i faresonen for å utvikle demens.

Studien vil finne sted i Norge, Finland, Italia og Spania, og vil involvere totalt 1000 deltakere.

Maria er ganske interessert i å bli med i AI-Mind-studien og å støtte denne viktige forskningen.

Ved å gjøre det, vil Maria være med på å sikre at AI-Mind utvikler effektive diagnostiske verktøy for mennesker med risiko for å utvikle demens over hele Europa.

Hvis Maria bestemmer seg for å delta, blir hun bedt om å delta fire ganger hver åttende måned over to år.

Hver avtale vil vare rundt to timer og består av et kort intervju, en EEG-test (en prosedyre for å måle elektrisk aktivitet i hjernen) og kognitive tester (dette er digitale tester om minne, tenkning, språk osv.).

På det første møtet blir Maria også bedt om en blodprøve for og hjelpe forskerne bedre å forstå de genetiske faktorene knyttet til risikoen for å utvikle demens.

Men hva om Maria ombestemmer seg?

Det ville ikke være noe problem. Deltakelse i studien er frivillig, og Maria kan trekke seg når som helst.

AI-Mind leter etter personer i alderen 60 til 80 år, som enten har diagnosen mild kognitiv svikt eller som opplever problemer med hukommelsen og konsentrasjonen.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Da kan du sjekke ut AI-Mind-nettstedet www.ai-mind.eu og kontakte det lokale AI-Mind teamet. De vil svare på alle spørsmål du måtte ha.

AI-Mind studie nyhetsbrev

Nyhetsbrevet 1 I Juli 2023

Velkommen til AI-Mind nyhetsbrev! Vi tilbyr verdifulle oppdateringer og informasjon om vår forskning, demens, livsstilsintervensjoner og innovative metoder for tidlig diagnose. Bli med oss for å holde deg informert og inspirert!

Nyhetsbrevet 2 I Desember 2023

Velkommen tilbake til AI-Mind-nyhetsbrevet! I vår andre utgave kan du møte AI-Mind-teamet i et intervju. Utforsk høydepunktene fra Alzheimer Europe-konferansen, lær om utbredelsen av demens og Alzheimers kontinuum.

Hele nyhetsbrevet kan leses og lastes ned som en PDF, 2.0MB.

Hele nyhetsbrevet kan leses og lastes ned som en PDF, 3.0MB.

Newsletter 1 I July 2023

Velkommen til AI-Mind nyhetsbrev!

Vi tilbyr verdifulle oppdateringer og informasjon om vår forskning, demens, livsstilsintervensjoner og innovative metoder for tidlig diagnose.
Bli med oss for å holde deg informert og inspirert!

Klikk her for å lese pdf

Hele nyhetsbrevet kan leses og lastes ned som en PDF, 2.0MB.

Nyhetsbrevet 2 I Desember 2023

Velkommen tilbake til AI-Mind-nyhetsbrevet! I vår andre utgave kan du møte AI-Mind-teamet i et intervju. Utforsk høydepunktene fra Alzheimer Europe-konferansen, lær om utbredelsen av demens og Alzheimers kontinuum.

Klikk her for å lese pdf

Hele nyhetsbrevet kan leses og lastes ned som en PDF, 3.0MB.

Deltakere som er med i studien har følgende til felles:

Hva besøkene består av:

Et bakgrunnsintervju med en av våre forskere

EEG-tester (prosedyrer for måling av elektrisk aktivitet i hjernen)

Kognitive tester (for hukommelse, resonnering og språk, etc.)

Blodprøver for å kartlegge genetiske og biologiske faktorer knyttet til risikoen for å utvikle demens.

Bygg 34 ved Ullevål Sykehus, N-0450 Oslo

Kontaktperson

Cathrine Faye

+ 47 22 11 85 92

Hvordan kommer jeg meg dit?

For offentlig transport kan du:

  • Ta buss nr. 20 til «Ullevål sykehus»
  • Ta trikken nr. 17 eller 18 til «Ullevål sykehus»

Timetabell og billetter kan du finne på denne nettsiden: www.ruter.no

Kommer du med egen bil:

Du kan benytte deg av henviste parkeringsplasser på sykehusets områder. Mer informasjon finner du her: oslo-universitetssykehus.no/parkering

Kontakt oss

Kontakt oss
Navn
Etternavn
Bruk bare tall fra 0 til 9. Hvis det er en feil, legg til 0 i begynnelsen.

FAQ

Hvor lenge varer studiet?

Studien vil vare rundt 2 år, og innebærer 4 avtaler totalt (en avtale hver 8. måned).

Er noen av testene som blir brukt i studien smertefulle eller farlige?

Alle testene i studien regnes som sikre. Ingen av dem er smertefulle og vil ikke innebære særlig ubehag. Det er ingen kjente eller forventede risikoer knyttet til testene for deg.

Må jeg ta noen nye medisiner i forbindelse med studien?

Nei, studien innebærer ikke bruk av medisin, og derfor vil du ikke bli bedt om å ta medisiner i forbindelse med studien.

Må jeg betale for å være med i studiet?

Du trenger ikke betale for å være studien. Vi dekker alle kostnader knyttet til medisinske prosedyrer, undersøkelser, reise og opphold.

Kan jeg trekke med fra studien?

Deltakelsen i studien er frivillig, du kan trekke deg når som helst uten å oppgi grunn.

Vil reisekostnadene bli refundert?

Ja, alle reisekostnader i forbindelse med din deltakelse i studien vil bli refundert via Pasientreiser. Du vil motta mer informasjon fra vår koordinator vedrørende dette.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg er bekymret for datasikkerhet og personvern?

Dette forskningsprosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite for medisinsk forskning. Hvis du har bekymringer eller klager på gjennomføringen av dette forskningsprosjektet, bør du kontakte Tor Åsmund Marthinsen, Oslo universitetssykehus, Norge på e -post på toamar@ous -hf.no, 23015022, Oslo universitetssykehus. Du har rett til å sende inn en klage på behandlingen av dine personlige helseopplysninger til Datatilsynet (Datatilsynet, [email protected], 22 39 69 00, Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo).