This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 964220. This website reflects only the author’s view and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Emnekurs om kognitiv svikt i allmennlegepraksis | Cognitive impairment in general practice

Emnekurs om kognitiv svikt i allmennlegepraksis

Påmeldingsfrist er 1. oktober 

Registrer deg her: https://nettskjema.no/a/deltakelse

Kurset vil foregå på norsk.

*For English, see below

Kurset omhandler hvordan man kan møte og behandle pasienter med kognitiv svikt som allmennlege for å optimalisere den enkeltes helse før videre sykdom utvikles. Kurset fokuserer på metoder som kan nyttiggjøres på et legekontor, samtidig som det gir et innblikk i fremtidens løsninger.

På kurset lærer du om årsaker og utvikling av demens i Norge og hvilke utfordringer og mulige digitale løsninger vi står ovenfor. Det vil gis praktiske øvelser du som lege kan benytte ved å diagnostisere og behandle kognitiv svikt. Videre vil kurset gi tips i hvilke metoder du kan innføre for å lette arbeidet i en hektisk arbeidshverdag.

Kurset arrangeres av den norsk ledede studien AI-Mind ved Oslo Universitetssykehus sammen med eksperter inn geriatri, allmennmedisin, nevropsykologi og digitalisering.

Les mer om kurset og programmet i kurskatalogen til Legeforeningen ved å klikk her: https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/5/34938/#tab1

Prisoversikt:

Orinær kursavgift*: 3 900 NOK

Dagpakke: 750 NOK

Overnatting: 1850 NOK for en person, 2050 NOK for to personer

*Vi tilbyr å dekke ordinær  kursavgift for leger som henviser minimum 5 deltakere til studien AI-Mind.

Gratis kursavgift forutsetter at minimum 5 av de henviste deltakerne er videre inkludert i studien.

Dagpakker og overnattingskostnader tilkommer i tillegg til kursavgift.

Henviste pasienter må oppfølge følgende kriterier:

 • Mellom 60 – 80 år
 • Ha symptomer på mild kognitiv svikt
 • Ikke ha alvorlige somatiske grunnlidelser som kreft og hjerneslag
 • Ikke ha alvorlige psykiatriske lidelser

Pasienter henvises ved vanlig henvisingsprosedyre til:

Oslo Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling. Merk henvisningen med “AI-Mind Studiepoliklinikk ved Ira Haraldsen”.

Henvisningen må være oss i hende innen 15. oktober.

Har du spørsmål om kurset eller påmelding, send en mail til catfay@ous-hf.no eller ring 22118592

 

***************************

Cognitive impairment in general practice

Register here à add this link here: https://nettskjema.no/a/deltakelse

The registration deadline is 1 October
The course will be held in Norwegian.

The course is dedicated to general practitioners (GP) to provide them with hands-on knowledge on how to meet and treat patients with cognitive impairment and how to sto optimise the person’s  health before  progressing to dementia. The course focuses on methods that can be used in a doctor’s office, while also providing an insight into future solutions.

During the course you will learn not only about the causes of dementia and how disease  affects people in Norway but alsowhat challenges we face. Next to that, we will share insights into possible digital solutions to address the challenge in the future. The course also includes practical exercises that a GP can use in diagnosing and treating patients with cognitive impairment. Furthermore,  expertswill give tips on methods you can introduce to ease your workload during a hectic working day.

The course is organised by the Norwegian-coordinated study AI-Mind at Oslo University Hospital together with experts in geriatrics, general medicine, neuropsychology and digitalisation.

Price overview:
*Regular course fee: 3 900 NOK
Day-package: 750 NOK
Accommodation: NOK 1850 for one person, NOK 2050 for two people

*We offer free participation in the course for Norwegian doctors who refer a minimum of five patients to the AI-Mind study. Free course fee assumes that a minimum of five of the referred patients are further included in the study as participants.

Day-package and cost for accommodation will not be covered.

To participate in the study, patients must meet the following criteria:

 • Between 60 – 80 years
 • Have symptoms of mild cognitive impairment
 • Do not have serious underlying somatic disorders such as cancer and stroke
 • Not have serious psychiatric disorders

Patients are referred by the usual procedure to:

Oslo University Hospital, Department of Neurology. Mark the reference with “AI-Mind Studiepoliclinikk ved Ira Haraldsen”

Contact information:

If you have questions about the course or registration, send an email to catfay@ous-hf.no or call 22118592

Read more about the course in the course catalog of the Medical Association by clicking here: https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/5/34938/#tab1

 

 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 30 2022 - Dec 01 2022

Time

All Day

Location

Oslo, Norway
Oslo, Norway

Leave a Reply

Your email address will not be published.